מלגות והנחות

החטיבה ללימודי תואר

מלגת מכינה: זכאות למלגה מלאה מהות”ת (מל”ג) מותנית ברמת הכנסה ובגיל הסטודנטית. לברור זכאותך ולפרטים נוספים יש לפנות לרכזת מכינות, הגב’ ברוריה חינסקי 02-3730044 .

 

 

מלגות לימודי תואר ראשון:

מלגת קרן קמח, הלוואה מותנית, 70% מההלוואה הופכים למענק בסיום הלימודים, מותנה בסיום הלימודים, 30% מההלוואה יש להחזיר בסיום הלימודים בתשלומים. הגשת בקשה למלגה דרך מזכירות מלגות ”אמן”.

מלגת משרד החינוך,  מלגה על ס”ך 4000 ₪ ע”י שליחת בקשה דרך משרד החינוך עם טפסים נלווים, ניתן לקבל הסבר על טפסים במזכירות המחלקה.

מלגת פר”ח, למעורבות חברתית וקהילתית.

מלגת מפעל הפיס, ניתן להגיש באופן עצמאי בקשה.לברור זכאותך למלגת לימודים ממפעל הפיס תוכלי להתעדכן ישירות באתר מפעל הפיס.

מלגת פרחי ”אמן”,  מלגה על ס”ך 4000 ₪ החל משנה ב’, ע”י הדרכה פעם בשבוע לקבוצות אמנות בגיל התיכון.

 

חשוב לציין כי מועד הגשת הבקשות למלגה הנו קריטי ועל כן יש להתעדכן על מועדי ההגשה בזמן.

 

החטיבה ללימודי תעודה

מלגה מותנית: מלגה זו מעניקה זכאות להנחה בס”ך של עד 2,000 ש”ח משכר הלימוד ותוספת של 60 ש”ש.  המלגה מותנית בהשתתפות בתכנית ”עלי זהב” לקשישות מרותקות כתרומה לקהילה. (מוענק ל-10 סטודנטיות בלבד על בסיס קידמה ובעדיפות ללומדות מסלול מלא).

 

מלגה בלתי מותנית: מלגת לימודים המעניקה זכאות להנחה בס”ך של 1,000 ש”ח משכר הלימוד ע”פ מבחן הכנסה. (מוענק למספר סטודנטיות מוגבל על בסיס קידמה ובעדיפות ללומדות מסלול מלא). ניתן להגיש בקשות למלגה רק לאחר תשלום דמי רישום.

מענקים נוספים

תינתן הנחה של 10% בהרשמה לשני קורסים ע”פ התקנון.

תינתן הנחה של 5% בתשלום במזומן בכל האופנים.

תינתן הנחה של 3% בתשלום באשראי בפריסה לתשלומים.

אחינועם קליין, צילום דיגיטלי, שחפיםאחינועם קליין, צילום דיגיטלי, שחפים