כתבה: ירושלים שלי

עשרות נשים חרדיות צילמו בשבועות האחרונים את ירושלים מזווית המבט האישית שלהן.

התוצאה: תערוכה ייחודית וראשונה מסוגה ב”אמן” בה השתתפו נשים ונערות מהציבור החרדי .

לימור גריזים מגן ביקרה בתערוכה ופרסמה את התרשמותה בעיתון ”הצופה”.

"ירושלים שלי", אשרת כהן, תשס"ח"ירושלים שלי", אשרת כהן, תשס"ח