לוח חופשות

לוח חופשות ואירועים החטיבה ללימודי תואר תשע”ז

 

שימו לב על שינויים תבוא הודעה נפרדת במייל ובסך ההודעות

כ”ח תשרי- י’ חשוון 30.10.16-11.11.16 שבועיים היערכות- ביטחון
והדרכות סדנא לסטודנטיות
כ”ט תשרי 31.10.16 הדרכת בטיחות לשנים: ב,ג,ד
ל’ תשרי 1.11.16 הדרכת בטיחות לשנה א
ה’ חשוון – יום א’ 6.11.16     אירוע פתיחה
י”ב חשוון 13.11.16 תחילת סמסטר א’
כ’ כסליו – יום ג’ 20.12.16  יום עיון לסטודנטיות
כ”ח – כ”ט כסליו 28-29.12.16 חופשת חנוכה
י’ טבת 8.1.17 צום עשרה בטבת
ט”ז שבט- ה’ אדר 12.2.17-3.3.17 הגשות ומבחנים א
ז’ אדר 5.3.17 תחילת סמסטר ב
י”ד- ט”ו אדר 12-13.3.17 פורים
כ”ה אדר – יום ה’ 23.3.17  יום עיון לסטודנטיות
א’ ניסן- כ”ב ניסן 28.3.17-18.4.17 חופשת פסח
כ”ג ניסן 19.4.17 חזרה ללימודים
ו’  אייר 2.5.17 יום העצמאות
י”ח אייר 14.5.17 ל”ג בעומר
כ”ו אייר – יום ב’ 22.5.17  יום עיון לסטודנטיות
ה’- ז’ סיון 30.5.17-1.6.17 שבועות
ט”ו תמוז- ה’ אב 9.7.17-28.7.17 הגשות ומבחנים ב

* ימי עיון  – בימים אלו, לא מתקיימים לימודים סדירים

 

לוח חופשות החטיבה ללימודי תעודה תשע”ז

פתיחת שנה”ל ה’ חשון 6.11.16
חנוכה כ”ו כסלו – ג’ טבת 26.12.16-1.1.17
צום עשרה בטבת י’ טבת 8.1.17
ט”ו שבט ט”ו שבט 11.2.17
סוף סמסטר א’ כ”ו שבט 22.2.17
תענית אסתר י”א אדר 9.3.17
פורים י”ד -ט”ו אדר 12-13.3.17
חופשת פסח א-כ”ב ניסן 28.3.17-18.4.17
יום עצמאות ו’ אייר 2.5.17
ל”ג בעומר י”ח אייר 12.5.17
שבועות ה’-ז’ סיון 30.5.17-1.6.17
סיום שנת לימודים ח’ תמוז 2.7.17
פתיחת תערוכה