סגל תפעול ולוגיסטיקה

מנהלת תפעול ולוגיסטיקה, פרסום ומדיה: יעל אשכנזי

רכזת רכש: רבקי פיקרסקי

רכזת פרסום ומדיה: יעל אשכנזי

מנהל תחזוקה: דוד זהבי, ולדמיר פדורביץ’

מזכירות כללית: שושנה מלמד

ספרנית, ספריית אמנות לציבור החרדי: אהובה סדן