הרישום ללימודי תואר ראשון כרוך בהסדרת ובמילוי כל הטפסים באופן מדויק, לנוחיותכן ריכזנו את הטפסים הרלוונטיים עבורכן לרישום למכינה קדם אקדמית ולרישום ללימודי תואר ראשון