Square94

”פרחי אמן” זהו פרויקט שיופעל על ידיכן, סטודנטיות הלומדות בשלוחה החרדית של ”אמן בצלאל” ויאפשר לכן לקבל מלגת לימודים.

אחת לשבוע למשך שעתיים, נקיים קורסים בארבע תחומים שונים עבור נערות הלומדות בכיתות ט’-י”ב . (הבנות המשתתפות בקורס הינן בנות בית יעקב)