נהלי הרשמה

נהלי הרשמה החטיבה ללימודי תואר

הרשמה למכינה לחסרות תעודת בגרות
פתיחת תיק ב”אמן” + דמי רישום בס”ך: 200 ₪
תשלום עבור בחינות מימד בס”ך 150 ש”ח
מילוי טופס רישום למכינת בצלאל
חתימה על תקנון
לאחר ההרשמה יש לפנות לרכזת המכינות לקבלת “טופס ירוק” – ערכת בקשה למלגת מכינה בצרוף המסמכים המפורטים ב”טופס הירוק”

 

הרשמה לקורסי יסודות במכינה לבעלות תעודת בגרות
פתיחת תיק ב”אמן” + דמי רישום בס”ך: 200 ₪
תשלום עבור 4 קורסי יסודות במכינה בס”ך 600 ₪ לכל קורס
מילוי טופס רישום כללי
חתימה על תקנון

 

לקראת בחינות הכניסה ל”בצלאל” המתקיימות בחודשים אלול, תשרי יש למלא ערכת הרשמה בצרוף המסמכים הבאים:
פטור מהצבא
2 תמונות פספורט (יש לכתוב ת”ז מאחורי התמונה)
צילום ת”ז
צילום תעודת בגרות/אישור מכינה
יש לשלם על בחינת הכניסה 700 ₪ (למועמדת אשר לא עברה את קורסי היסודות במכינה)באמצעות השובר המצורף לערכת ההרשמה בבנק הדואר או באמצעות אשראי, יש להשלים את דף פרטי האשראי המצורף לערכה.
מועמדת שעברה מכינה תשלם:
370 ₪ באמצעות השובר המצורף לערכת ההרשמה בבנק הדואר או באמצעות אשראי, יש להשלים את דף פרטי האשראי המצורף לערכה.
את ערכות ההרשמה ניתן לקבל במזכירות החטיבה בלבד: 0522-090888

 

נהלי הרשמה החטיבה ללימודי תעודה

תשלום דמי רישום בסך 170 ₪
מילוי טופס כרטיס תלמידה בצרוף תמונת פספורט
חתימה על תקנון
יש להסדיר את תשלום שכר הלימוד לפני תחילת שנת הלימודים במזכירות “אמן”.
מזכירות החטיבה ללימודי תעודה פועלת בימים א’-ה’ בין השעות 14:45 – 9:00

רישום, מכינה קדם אקדמית, תשע"דרישום, מכינה קדם אקדמית, תשע"ד